Bekendmaking genomineerden 'Overheidsorganisatie van het Jaar® 2015'

Prijsuitreiking in aanwezigheid van Eerste Minister Charles Michel en ministers-presidenten Geert Bourgeois, Rudy Demotte, Paul Magnette en Rudi Vervoort

Donderdag 12 februari 2015 — Op 3 maart 2015 vindt de 2de editie van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ plaats, een prestigieuze award georganiseerd door EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis. Maar liefst 17 overheidsorganisaties zijn genomineerd, in zes categorieën: ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’, ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ voor Vlaanderen en Wallonië, Brusselse ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ en ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’. Uit deze zes categorieën wordt dan uiteindelijk een overkoepelende winnaar gekozen.

Op 3 maart 2015 worden de prijzen uitgereikt door Eerste Minister Charles Michel, Minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois (o.v.), Minister-president van de Franse Gemeenschapsregering Rudy Demotte, Minister-president van de Waalse Gewestregering Paul Magnette en Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Rudi Vervoort.

De ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ werd in 2014 in het leven geroepen en beloont overheidsorganisaties die zich onderscheiden op vlak van strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid.

Rudi Braes, managing partner EY België, licht toe: "Naast de ‘Onderneming van het Jaar®’ en ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar®’, vinden wij het ook belangrijk om overheidsorganisaties, die uitblinken in een efficiënte dienstverlening en een klantgerichte aanpak, te belonen met een prestigieuze award. Deze organisaties leveren dagelijks een uitstekende service aan de burgers en aan onze maatschappij, en kunnen dus beschouwd worden als een essentiële hefboom voor de Belgische economie. Wij zijn dan ook verheugd dat wij met deze award onze blijk van waardering en steun kunnen geven aan deze uitmuntende overheidsorganisaties."

 Juryvoorzitster Michèle Sioen: “Ondernemerschap draait, zowel bij privéondernemingen als bij overheidsorganisaties, steeds om de motivatie en gedrevenheid van mensen. Mensen vinden het fijn om voor overheidsorganisaties te werken, die niet gedreven zijn door winstbejag en eigenbelang, maar toch een spil van groei en welvaart zijn in België. De genomineerden getuigen in hun dagelijkse werking ook van een succesvolle strategie, met klantgerichtheid als kerncompetentie, terwijl er wordt gebouwd aan efficiënte en effectieve structuren met oog voor duurzame ontwikkeling. Met de award ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’, plaatsen wij organisaties op verschillende niveaus extra in de kijker, omdat ze dit ook meer dan verdiend hebben.”

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 3 maart 2015 om 17u in het Meeting Centre Square te Brussel.

UITNODIGING ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR® 2015’

Graag nodigen wij u uit op de prijsuitreiking van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar® 2015’ op dinsdag 3 maart vanaf 16 uur in Meeting Centre SQUARE te Brussel. Het evenement start stipt om 17 uur.

Registratie voor dit evenement is verplicht. U kan eenvoudig inschrijven via e-mail bij vivien.debroux@citigate.be met vermelding ‘inschrijving Overheidsorganisatie van het Jaar 2015’ en het aantal personen + naam + medium.

Gelieve in te schrijven voor 24 februari 2015.

OVER ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR® 2015’

‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ werd in 2014 gelanceerd door EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis, en kadert in de tendens naar een meer klantgerichte en efficiënte overheid in dienst van de burger en de ondernemingen. Met deze award willen de initiatiefnemers bijdragen tot een betere waardering en erkenning voor doeltreffende en innoverende initiatieven van overheidsorganisaties, instellingen en diensten die burgers en bedrijven ten goede komen.

Selectieprocedure in 5 stappen

De volledige selectieprocedure verloopt in 5 stappen: alle overheidsorganisaties werden uitgenodigd om deel te nemen en kregen tot oktober vorig jaar de kans om zich kandidaat te stellen voor één van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’-prijzen. Daarop volgde een screening door EY, waarna de geselecteerde kandidaten uit elke categorie uitgenodigd werden voor een uitvoerig interview. De resultaten van dit selectieonderzoek werden daarna toegelicht aan de Academische Raad, een groep van professoren en vertegenwoordigers van De Tijd/L’Echo & BNP Paribas Fortis, die uiteindelijk de finalisten per categorie selecteerden. Deze genomineerden kregen daarna de kans om zich te komen voorstellen voor een onafhankelijke en deskundige jury, die op basis van die finale evaluatie de laureaten voor deze editie zal verkiezen.

Onafhankelijke jury van captains of industry en academici

De onafhankelijke jury onder leiding van Michèle Sioen, voorzitster van het VBO, gaat op zoek naar overheidsorganisaties van alle bestuurlijke niveaus die zich weten te onderscheiden op het vlak van strategie, klantgerichtheid, efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid. Naast Michèle Sioen zetelen dit jaar ook Jan Callebaut (CEO WHY5Research), Virginie Dufrasne (Gedelegeerd Bestuurder Lixon), Vincent Reuter (Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises), Lutgart Van Den Berghe (Executive Director Guberna) en Frank Robben (Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) in de jury.

De genomineerde organisaties voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar® 2015’

Genomineerden ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • De Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) heeft als doel om een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen die in armoede leven en die door de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen.
 • Het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) is verantwoordelijk voor de uitbetaling en het beheer van de kinderbijslag in België en de actieve ondersteuning van het gezinsbeleid van de regering.
 • De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) staat in voor het informeren, berekenen en uitbetalen van de werknemerspensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen.

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar – Vlaanderen’

 • deSingel Internationale Kunstcampus is een kunstsite in Antwerpen voor theater, dans, muziek en architectuur, en kan beschouwd worden als een broedplaats voor artistieke creatie, nieuwe tendensen en inzichten.
 • De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) helpt de burgers actief bij hun loopbaanontwikkeling. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar burgers uit kansengroepen.
 • Flanders Investment & Trade – Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT-VLAIO) ondersteunt zowel Vlaamse bedrijven in hun internationaal ondernemerschap als buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen willen investeren.

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar – Wallonië’

 • Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) is de openbare omroep van de Franse Gemeenschap, en heeft zes radiozenders en vijf tv-kanalen. Informatie, educatie en entertainment zijn de belangrijkste doelstellingen van deze openbare omroep.
 • Wallonie-Bruxelles International (WBI) is de instantie die verantwoordelijk is voor de internationale betrekkingen van Wallonië, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie. Het WBI maakt deel uit van overeenkomsten met 70 landen en regio’s, en ondersteunt zo de ondernemers van Wallonië-Brussel.
 • Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège is een universitair pluralistisch en publiek ziekenhuis. Het is een van de zeven Belgische academische ziekenhuizen en het enige academisch ziekenhuis in Wallonië.

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar – Brussel’

 • Het Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel biedt zowel basisgeneeskundige zorg aan als spitstechnologie, steeds van de hoogste kwaliteit en toegankelijk voor iedereen. Daarnaast oefent dit universitair ziekenhuis ook een onderwijsopdracht uit en organiseert het wetenschappelijk onderzoek.
 • VISIT.BRUSSELS is het toeristisch communicatieagentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doel het uitbreiden en versterken van het imago van de hoofdstad.  

Genomineerden ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar – Vlaanderen’

 • Het bestuur van de Oost-Vlaamse gemeente Aalter is een vooruitstrevend en toonaangevend openbaar bestuur dat met haar medewerkers een optimale en klantvriendelijke dienstverlening ambieert. De gemeente Aalter is het eerste Vlaamse bestuur dat het ISO-kwaliteitslabel behaalde.
 • De 1.650 medewerkers van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zetten zich in voor het goed functioneren van de haven en werken samen aan een duurzame toekomst voor de Antwerpse haven, die een toonaangevende rol als wereldhaven heeft.
 • De Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (IMOG) zorgt voor de geïntegreerde afvalverwerking van 11 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Deze geïntegreerde afvalverwerking bestaat uit afval ophalen, verbranden, storten en/of sorteren en kunststoffenrecyclage.

Genomineerden ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar – Wallonië’

 • De politiezone Mons-Quévy is een interpolitiezone van de provincie Henegouwen, die de gemeenten Bergen en Quévy dekt.
 • Het Bureau économique de la Province de Namur (BEP) is het agentschap voor de duurzame economische ontwikkeling van de provincie Namen, actief op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, ondersteuning van bedrijven, het aantrekken van investeerders en het sorteren van afval.
 • De Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) beheert een ziekenhuissector, het CHU Charleroi, een openbaar ziekenhuis en een extramurale sector, die bestaat uit drie verpleeg- en verzorgingshuizen, een jeudghulpcentrum, en een gespecialiseerde zorgdienst voor jonge kinderen en een crèche.

 

Christophe Ballegeer Woordvoerder EY at EY
Vivien Debroux Account Executive at Citigate