BEKENDMAKING GENOMINEERDEN 'OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR®’ 2018

Op 6 maart 2018 wordt de prijs voor de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ voor de 5de keer uitgereikt. Deze prestigieuze award is een organisatie van EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis.

Voor deze lustrumeditie worden 7 overheidsorganisaties genomineerd die in 3 categorieën strijden voor de titel: ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’, ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ en ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’. Uit deze 3 categorieën wordt uiteindelijk ook een overkoepelende winnaar gekozen. Vorig jaar was de grote winnaar van de awards de FOD Financiën. Daarnaast zal dit jaar ook één ‘Sustainability-prijs’ uitgedeeld worden aan één van de 7 genomineerden.

 

De 7 finalisten verdeeld over de 3 verschillende categorieën zijn:

 

Award Federaal:

 • Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
 • FOD Binnenlandse Zaken

 

Award Regionaal:

 • Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen
 • Vlaamse Belastingdienst

 

Award Lokaal:

 • Havenbedrijf Antwerpen
 • Stad en OCMW Lier
 • Ville de Wavre

 

Om de onmisbare en ondersteunende kracht van overheidsorganisaties onder de aandacht te brengen, lanceerde EY in 2014 de prijs ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’. Federale, regionale en lokale overheidsorganisaties die uitblinken door hun strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, wendbaarheid, innovatie en samenwerking worden dankzij deze award beloond.

 

Patrick Rottiers, Country Managing Partner, EY België, over de award: “De centrale boodschap is dat de overheid een moderne omgeving is waar talentvolle mensen graag werken en waar objectieven en meetbare resultaten richtinggevend zijn. Doeltreffende en innoverende overheidsorganisaties komen zowel burgers als bedrijven ten goede en zijn een essentiële hefboom voor de Belgische economie. Net zoals met de prestigieuze awards ‘Onderneming van het Jaar®’ en ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar®’, willen we met deze prijs uitmuntende overheidsorganisaties onze blijk van appreciatie tonen en een motiverende boost geven.”

 

Juryvoorzitter Bernard Gilliot: “Net zoals privéondernemingen zijn ook overheidsorganisaties continu onderhevig aan de evoluties op de arbeidsmarkt. Op dagelijkse basis wordt er gezocht naar een gezond evenwicht om de dienstverlening naar burgers en ondernemingen toe centraal te stellen, zonder de eigen medewerkers uit het oog te verliezen. De ontwikkeling van talentvolle werknemers en de creatie van een stimulerende en motiverende werkcultuur is hiervoor onontbeerlijk. Overheidsorganisaties die uitblinken in enkele door ons geselecteerde criteria, zoals klantgerichtheid, efficiëntie en duurzaamheid, spelen een enorm belangrijke rol in de ontwikkeling van onze samenleving. Met de award ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’, plaatsen wij organisaties op verschillende niveaus extra in de kijker, omdat ze dit ook meer dan verdiend hebben.”

 

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 6 maart om 17u in de Square Brussels Meeting Centre, Kunstberg, 1000 Brussel.

 

PERSUITNODIGING ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR® 2018

Graag nodigen wij u uit op de prijsuitreiking van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar® 2018 op dinsdag 6 maart vanaf 16 uur in de SQUARE Brussels Meeting Centre. Het evenement start stipt om 17 uur.

Registratie voor dit evenement is verplicht. U kan eenvoudig inschrijven via e-mail bij axelle.vandenmeerssche@citigatedewerogerson.com met vermelding ‘inschrijving Overheidsorganisatie van het Jaar 2018’ en het aantal personen + naam + medium. De inschrijving is pas geldig als u van ons een bevestiging ontvangen heeft.

 

OVER ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR® 2018

‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ werd gestart in 2014 door EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis om in te spelen op de tendens waar de overheid een meer klantgerichte en efficiëntere rol speelt in dienst van de burger en de ondernemingen. De initiatiefnemers willen met deze award bijdragen aan een betere waardering voor, en erkenning van doeltreffende en innoverende initiatieven van overheidsorganisaties die burgers en bedrijven ten goede komen.

Selectieprocedure in 5 stappen

De volledige selectieprocedure verloopt in 5 stappen: alle overheidsorganisaties werden uitgenodigd om deel te nemen en kregen tot oktober vorig jaar de kans om zich kandidaat te stellen voor één van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’-prijzen. Uit deze kandidaten selecteerde de Academische Raad de finalisten per categorie. Daarop volgde een uitvoerig inhoudelijk interview bij elke finalist. De genomineerden kregen uiteindelijk ook de kans om zich te komen voorstellen voor een onafhankelijke en deskundige jury, die op basis van die finale evaluatie de laureaten voor deze editie zal verkiezen.

Onafhankelijke jury bestaande uit captains of industry en academici

De onafhankelijke jury onder leiding van Bernard Gilliot, voorzitter van het VBO, gaat op zoek naar overheidsorganisaties van alle bestuurlijke niveaus die zich weten te onderscheiden. Bernard Gilliot krijgt dit jaar versterking in de jury van Fabienne Bister (Gedelegeerd Bestuurder Bister L’Impériale), Jan Callebaut (CEO Why5Research), Olivier de Wasseige (Gedelegeerd bestuurder Union Wallonne des Entreprises (UWE)), Lutgart Van den Berghe (Executive director Guberna) en Hans D’Hondt (Voorzitter van het directiecomité FOD Financiën en vertegenwoordiger overkoepelende winnaar  ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2017).

 

De genomineerde organisaties voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018

 

Genomineerden ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bewaakt de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel. Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het agentschap is niet alleen bevoegd voor de controles van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en fytofarmaceutische producten, maar houdt zich ook bezig met sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen.
 • De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsook van de staatsecretaris voor Asiel en Migratie. De FOD is bevoegd voor politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie), hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer, vreemdelingenbeleid, registratie en identificatie van de natuurlijke personen, het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid.

 

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • Het Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen verenigt de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Het hoofddoel van het Kunsthuis is het (co-)produceren van muziektheater en ballet- en dansvoorstellingen, alsook het verzorgen van deze voorstellingen. Verder staat het Kunsthuis in voor het verwerven, onderhouden en beheren van de infrastructuur.
 • De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid en heeft als hoofdtaak de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse Fiscaliteit. Het agentschap heeft als missie de Vlaamse belastingen op een efficiënte en effectieve wijze te innen en in te vorderen. Hierbij hanteert het agentschap de volgende principes: maximale klantgerichtheid, minimalisering van de administratieve formaliteiten door aanwending van moderne technologische hulpmiddelen, gelijkberechtiging, tijdigheid en correctheid van afhandeling.

 

Genomineerden ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • Havenbedrijf Antwerpen is een Naamloze Vennootschap van publiek recht. Het beheert en onderhoudt de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren en gronden binnen het Antwerpse havengebied. Het is ook verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Verder zorgen de medewerkers onder meer voor de inzet van sleepboten en kranen, verrichten zij baggerwerkzaamheden en verzorgen zij promotie van de haven in binnen- en buitenland.
 • Stad en OCMW Lier is een gemeentelijke organisatie. Lier is één van de eerste gemeenten die koos voor een volledige integratie van Stad en OCMW en is pionier voor verschillende digitaliseringsprojecten. Stad en OCMW Lier heeft tal van toepassingen uitgerold, zoals het werken op afspraak, de automatische notarisbrieven, de KLIP aanvragen, het volledig automatiseren van bestelbons en facturatie, digitaal vergaderen, rapporteringstools,…
 • Ville de Wavre voert de decretaal bepaalde taken uit en levert de diensten van een lokaal bestuur aan de burger. Zij ondersteunt eveneens het bestuur in het voorbereiden en uitvoeren van het beleid. Waver heeft een stedelijke metamorfose aangekondigd voor ‘2030’ en om haar objectieven te bereiken, gebruikt ze twee complementaire hulpmiddelen: de communicatietool “Waver in Progress” en I.R.M.A (Information Research Model for (financial) Anticipation).

 

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:

Christophe Ballegeer (EY) op 02/774 90 07 of via e-mail: christophe.ballegeer@be.ey.com

Axelle Van den Meerssche (Citigate Dewe Rogerson) op 0476/ 86 42 68 of via e-mail: Axelle.vandenmeerssche@citigatedewerogerson.com

Website: www.overheidsorganisatievanhetjaar.be

Twitter: #PSOawards18

Over EY