HAVENBEDRIJF ANTWERPEN GROTE WINNAAR ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR®’ 2018

KUNSTHUIS OPERA BALLET VLAANDEREN ‘REGIONALE OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR’ 2018

Brussel - Vanavond werden Havenbedrijf Antwerpen en Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen gelauwerd tijdens de 5e editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018. Havenbedrijf Antwerpen werd door de jury verkozen als de grote winnaar over alle drie categorieën en mag zich de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018 noemen. Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen ontving de Award ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018. Het evenement wordt georganiseerd door EY in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis en de prijzen werden overhandigd in aanwezigheid van ministers en prominenten uit de overheids- en privésector. Tijdens het evenement werd ook de eerste editie van de ‘Sustainability Award’ overhandigd aan de Vlaamse Belastingdienst.

Havenbedrijf Antwerpen bekroond tot ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018

Havenbedrijf Antwerpen werd bekroond met de award ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2018 en mocht de award in ontvangst nemen van Jan Jambon, vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken belast met de Regie der Gebouwen. Havenbedrijf Antwerpen werd oorspronkelijk genomineerd als kandidaat in de categorie ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’.

Met een jaarbudget van 269 miljoen euro en 1.577 medewerkers bestuurt en exploiteert  het Havenbedrijf Antwerpen een van de grootste havens ter wereld. Het bedrijf beheert en onderhoudt de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren en gronden binnen het Antwerpse havengebied en is tevens verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Verder zorgen de medewerkers onder meer voor de inzet van sleepboten en kranen, verrichten zij baggerwerkzaamheden en verzorgen zij de promotie van de haven in binnen- en buitenland.

De jury was zeer onder de indruk van de evolutie die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt. “Het Havenbedrijf Antwerpen staat symbool voor de traditie én de vernieuwing van de Antwerpse haven: de organisatie heeft zich opengesteld voor de buitenwereld en is erin geslaagd om een mindshift door te voeren. ‘Welk bedrijf heeft de haven morgen nodig?’ is de vraag waarmee het management naar de stakeholders trok. Het resultaat is een organisatie die niet langer rond zichzelf draait, maar openstaat voor de vragen en belangen van de honderden bedrijven die het hart van de Vlaamse economie doen pompen,” aldus juryvoorzitter en voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Bernard Gilliot.

Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen is ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018

Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen werd bekroond tot ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2018. De Award werd overhandigd door Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn.

Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen verenigt de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Het hoofddoel van het Kunsthuis is het (co-)produceren van muziektheater en ballet- en dansvoorstellingen, alsook het verzorgen van deze voorstellingen. Verder staat het Kunsthuis in voor het verwerven, onderhouden en beheren van de infrastructuur.

De jury was onder de indruk van de bloei van Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen, in tijden waarin het aanbod van vrijetijdsbestedingen steeds groeit: “Door in te zetten op vernieuwing, verjonging en digitalisering slaagt het huis er in om uit haar niche te breken. Positief is ook het besef dat de middelen van de overheid beperkt zijn en de eigen inkomsten omhoog moeten. In de volgende twee jaar zal het Kunsthuis moeten bewijzen dat ze de mooie ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk kan omzetten.”

Naast Havenbedrijf Antwerpen en Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen vielen nog drie organisaties in de prijzen. De Vlaamse Belastingdienst mocht de eerste editie van de ‘Sustainability Award’ in ontvangst nemen, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD) werd bekroond tot ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ en Stad Waver tot ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’.

Een award voor succesvolle Belgische overheidsorganisaties

EY reikte, samen met haar partners De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis, in 2014 voor de eerste keer de award voor de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ uit. De award werd in het leven geroepen om overheidsorganisaties die zich onderscheiden op vlak van strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, wendbaarheid, innovatie en partnership, te belonen.

“Net zoals bij de verkiezing van de ‘Onderneming van het Jaar®’, ontdekken we ook tijdens de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ elk jaar dat overheidsorganisaties, net zoals privéondernemingen, kunnen en durven inzetten op innoverende strategieën, om een klantgerichte en efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden. Hierdoor dragen deze overheidsorganisaties dagelijks bij tot de maatschappij en de Belgische economie. Zij verdienen het dan ook om waardering te krijgen voor hun inspanningen om steeds beter te kunnen inspelen op de wensen van de ondernemingen en de burger,” zegt Patrick Rottiers, Country Managing Partner EY België.

Juryvoorzitter en voorzitter van het VBO, Bernard Gilliot, licht de keuzes voor de winnaars toe: “De winnaars tonen aan dat ook overheidsorganisaties, die niet gedreven worden door winstbejag en eigenbelang, continu inzetten op innovatie om een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening aan te bieden. Deze organisaties zijn niet alleen een voorbeeld voor overheidsorganisaties, maar ook voor privéondernemingen.”
 

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:

Website: www.overheidsorganisatievanhetjaar.be                                              Twitter: #PSOawards18

Havenbedrijf Antwerpen

Jacques Vandermeiren

Jacques.vandermeiren@portofantwerp.com
+32 3 205 22 66

Kunsthuis Opera Ballet

Bart Van der Roost

bvanderroost@operaballet.be

03 202 10 09

 

 

Contacteer ons
Christophe Ballegeer Woordvoerder/porte-parole, EY
Christophe Ballegeer Woordvoerder/porte-parole, EY
Over EY