BEKENDMAKING GENOMINEERDEN 'OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR®’ 2016

Maandag 15 februari 2016 — De prijsuitreiking van de 3de editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ vindt dit jaar plaats op 24 maart 2016. Deze prestigieuze award wordt georganiseerd door EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis.

Er zijn dit jaar 3 categorieën waarin 12 finalisten strijden voor de overwinning: ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’, ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ en ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’. Uit deze 3 categorieën wordt uiteindelijk ook een overkoepelende winnaar gekozen. 

Overheidsorganisaties die zich op een indrukwekkende manier onderscheiden op gebied van strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, wendbaarheid, innovatie en partnership worden dankzij deze award beloond.

Rudi Braes, CEO en voorzitter EY België, over de award: “Overheidsorganisaties die op een doeltreffende en innoverende manier bezig zijn om de klantgerichtheid en dienstverlening continu te optimaliseren, plaatsen we graag in de spotlights. Naast de prestigieuze awards ‘Onderneming van het Jaar®’ en ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar®’, is het nu terug de beurt aan onze overheidsorganisaties. Op dagelijkse basis zetten zij zich in voor de burgers, ondernemingen en de maatschappij in het algemeen. Zij helpen mee bij het uitbouwen en floreren van de Belgische economie. Via deze award willen wij onze blijk van appreciatie tonen en een motiverende boost geven aan deze overheidsorganisaties.”

Juryvoorzitster Michèle Sioen: “Net zoals privéondernemingen zijn ook overheidsorganisaties continu onderhevig aan de evoluties op de arbeidsmarkt. Op dagelijkse basis wordt er gezocht naar een gezond evenwicht om de dienstverlening naar burgers en ondernemingen toe centraal te stellen, zonder de eigen medewerkers uit het oog te verliezen. Daarbovenop gaat het om een organisatie die niet gedreven is door winstbejag en eigenbelang, wat het voor huidige en potentiële werknemers tot de gedroomde werkplek maakt om zich te ontplooien en te verrijken. De creatie van klantentevredenheid en efficiënte, doeltreffende structuren zijn voor alle genomineerden belangrijke focuspunten. Met deze award willen we hen graag extra in de kijker zetten en hen bedanken om de groei en welvaart in ons land op dagelijkse basis mee te ondersteunen.”

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 24 maart 2016 om 17u in het Square Brussels Meeting Centre.

UITNODIGING ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR® 2016

Graag nodigen wij u uit op de prijsuitreiking van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar® 2016 op donderdag 24 maart vanaf 16 uur in Meeting Centre SQUARE te Brussel. Het evenement start stipt om 17 uur.

Registratie voor dit evenement is verplicht. U kan eenvoudig inschrijven via e-mail bij joy.delagrange@citigate.be met vermelding ‘inschrijving Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016 en het aantal personen + naam + medium.

Gelieve in te schrijven voor 17 maart 2016.

OVER ‘OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR® 2016

‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ werd gestart in 2014 door EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis om in te spelen op de tendens waar de overheid een meer klantgerichte en efficiëntere rol speelt in dienst van de burger en de ondernemingen. De initiatiefnemers willen met deze award bijdragen aan een betere waardering voor, en erkenning van doeltreffende en innoverende initiatieven van overheidsorganisaties die burgers en bedrijven ten goede komen.

Selectieprocedure in 5 stappen

De volledige selectieprocedure verloopt in 5 stappen: alle overheidsorganisaties werden uitgenodigd om deel te nemen en kregen tot oktober vorig jaar de kans om zich kandidaat te stellen voor één van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’-prijzen. Uit deze kandidaten koos de Academische Raad, een groep van professoren en vertegenwoordigers van De Tijd/L’Echo & BNP Paribas Fortis, de finalisten per categorie. Daarop volgde een uitvoerig interview door EY bij elke finalist. De genomineerden kregen uiteindelijk ook de kans om zich te komen voorstellen voor een onafhankelijke en deskundige jury, die op basis van die finale evaluatie de laureaten voor deze editie zal verkiezen.

Onafhankelijke jury van captains of industry en academici

De onafhankelijke jury onder leiding van Michèle Sioen, voorzitster van het VBO, gaat op zoek naar overheidsorganisaties van alle bestuurlijke niveaus die zich weten te onderscheiden. Michèle Sioen krijgt dit jaar versterking in de jury van Jan Callebaut (CEO WHY5Research), Virginie Dufrasne (Gedelegeerd Bestuurder Lixon), Vincent Reuter (Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises), Lutgart Van den Berghe (Executive Director Guberna) en Tania Dekens (Administrateur-generaal FAMIFED en ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2015).

De genomineerde organisaties voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2016

Genomineerden ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) staat in voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Bovendien verzekeren ze een optimale kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren en staan ze in voor de coördinatie van het volledige opvangnetwerk.
 • De Federale overheidsdienst Volksgezondheid – DG Plant, Dier en Voeding zet zich op dagelijkse basis in voor het beleid voor de volksgezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu. Ze spelen in op opportuniteiten die in verband staan met de bescherming van de volksgezondheid en waken over de interactie tussen mens, dier en milieu.
 • De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn federale instellingen met een eigen beheer. Ze staan in voor een resem aan taken die gaan van verwerving en conservatie van kunstwerken, houden van tentoonstellingen voor het publiek tot het verlenen van hulp aan vorsers. De Koninklijke Musea zorgen ook voor de prestigieuze Belgische collectie van 20.000 kunstwerken.
 • Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) staat in voor de bescherming van het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers. De bescherming start vanaf de oprichting van de zaak tot na het pensioen, op die manier draagt het RSVZ bij tot het sociaal en economisch welzijn.

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • Leefmilieu Brussel houdt toezicht op het milieu en de energie in Brussel, levert milieuvergunningen af, werkt aan sensibiliseringscampagnes en is actief op vlak van ecologisch bouwen.
 • Le Forem is de openbare dienstverlening voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleidingen in Wallonië. Het ondersteunt werknemers bij een duurzame en kwaliteitsvolle integratie op de arbeidsmarkt.
 • La Société wallone des eaux (SWDE) is een organisatie van algemeen belang in Wallonië en tevens de grootste waterproducent in België. Het beheert en beschermt de watercyclus die start in het stroomgebied en eindigt bij de kraan van de consument.
 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) streeft naar de participatie, integratie en gelijkheid van kansen voor personen met een handicap. Op die manier wordt er een mogelijkheid gecreëerd om de autonomie te verhogen en de levenskwaliteit te verbeteren.
 • De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn verzorgt het stads- en streekvervoer in Vlaanderen. Dagelijks wordt er ingezet op een betrouwbare en comfortabele service voor de klant door samen te werken met wegbeheerders en engageert het zich voor een goede communicatie.

Genomineerden ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • In het AZ Maria Middelares zetten meer dan 1.650 personeelsleden en 180 artsen zich elke dag in voor de gezondheidszorg van de patiënten. Dankzij de expertise in medische toptechnologie bouwde het ziekenhuis samenwerkingsverbanden uit tot over de landsgrenzen heen.
   
 • Intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la Région de Charleroi (ICDI) is de openbare organisatie die elke dag opnieuw de uitdaging aangaat voor een geïntegreerd afvalbeheer in de regio Charleroi. Het doel is de zorg en behoud van het milieu.
 • Zorgbedrijf Antwerpen is de grootste speler in de Antwerpse zorgsector en staat ten dienste van de Antwerpse senioren. Ze bieden een scala aan woon-zorgdiensten aan en streven naar comfort in het leven van de senioren. 
Christophe Ballegeer Woordvoerder at EY
Joy Delagrange Account Executive at Citigate